Chopin Bibliography Chopin Bibliography

"Jeszcze Polska nie zginęła": the apotheosis of the Dąbrowski Mazurka [Polonez-Fantazja op. 61] (Artykuł)

Autor: Gajewski Ferdinand

Published in: Studi Musicali nr 2

Year of publication: 1990

Physical description: s. 407-418

By category:

Persons
 -  Rok wydania