Chopin on Websites Chopin on Websites

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

go to the website

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest samorządową instytucja kultury, której organizatorami są Samorząd Województwa Mazowieckiego i gmina Sanniki. Celem Centrum jest ochrona i zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez promocję twórczości Fryderyka Chopina oraz stworzenie na terenie instytucji warunków do prowadzenia wielokierunkowej działalności kulturowej, a w szczególności twórczej, edukacyjnej, naukowej i artystycznej.

Strona internetowa Centrum: ECAiFC


By category: