Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Kałduński Adam

Kałduński Adam

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Adam Kałduński
Urodził się w 1996 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w klasie mgr Mariusza Trzebniaka, u którego nadal kontynuuje edukację. 

Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: XXII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni (I nagroda, 2014), IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie (III nagroda, 2014), XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie (II nagroda, pierwszej nie przyznano, 2014), I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Młodych Wirtuozów im. L. Godowskiego w Warszawie (I nagroda, 2013).

Doskonalił swoje umiejętności biorąc udział w wielu kursach pianistycznych, prowadzonych przez m.in. Bronisławę Kawallę-Ryszkę, Andrzeja Jasińskiego, Roberta Marata, Katarzynę Popową-Zydroń, Józefa Stompla, Marię Szwajger-Kułakowską.

Od 2013 roku jest uczestnikiem programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska.


 

By category:

 
Gallery of photographs »
 
mini