Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Konstanty Regamey

Konstanty Regamey

Konstanty Regamey

*28 I 1907 Kijów, †27 XII 1982 Lozanna

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Oczywiście - jestem Szwajcarem, noszę szwajcarskie nazwisko i nikt tam nie wątpi, że nim jestem. Zajmuję tam kluczowe, ważne stanowiska. Ale równocześnie trudno mi właśnie w dziedzinie muzyki nie uważać się za Polaka.
Konstanty Regamey

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat pod kierunkiem matki – Lydii Slavitch. Od 1920 mieszkał w Warszawie, gdzie uczęszczał do gimnazjum, uczył się gry na fortepianie w klasie Józefa Turczyńskiego oraz teorii muzyki u Felicjana Szopskiego. W 1931 ukończył filologię klasyczną i orientalną na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1932 zadebiutował jako krytyk muzyczny artykułem o IV Symfonii Koncertującej Karola Szymanowskiego. W tym samym roku rozpoczął w Paryżu studia w zakresie filologii orientalnej i lingwistyki w École des hautes études oraz Collège de France. W 1935, na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał stopień doktora filologii hinduskiej i gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich. W 1937 przedstawił rozprawę habilitacyjną. Przyjaźnił się wówczas m.in. z Karolem Szymanowskim, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Bolesławem Micińskim, Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim.

Do wybuchu II wojny światowej Konstanty Regamey prowadził ożywioną działalność jako krytyk muzyczny. W latach 1937-39 był redaktorem dwumiesięcznika „Muzyka Współczesna”, w latach 1938-39 redaktorem naczelnym miesięcznika „Muzyka Polska”. Podczas okupacji grał w kawiarniach na fortepianie. Po klęsce Powstania Warszawskiego wraz z matką znalazł się w obozie koncentracyjnym w Sztutowie koło Gdańska, następnie został przewieziony do obozu pod Hamburgiem, skąd jako obywatel szwajcarski został zwolniony i w listopadzie 1944 zamieszkał na stałe w Lozannie, gdzie od 1945 roku pracował na tamtejszym Uniwersytecie, a w 1957 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Wykładał również na Uniwersytecie we Fryburgu.

Zajmował się pracą badawczą z zakresu filologii orientalnej i sanskrytu, wygłaszał odczyty w Indiach i Egipcie, był delegatem na XXII Międzynarodowy Kongres Orientalistów w Istambule.

Jego utwory wykonywane były podczas festiwalu w Donaueschingen, wielokrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W latach 1963-68 był prezesem Association des Musiciens Suisses oraz szwajcarskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, w 1964 utworzył szwajcarską Radę Muzyczną i został jej przewodniczącym. Pozostawał w bliskich kontaktach z Paulem Sacherem, który wielokrotnie dyrygował prawykonaniami utworów Regameya.


 

By category: