Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Jacques Offenbach

Jacques Offenbach

Jacques Offenbach

*20 VI 1819 Kolonia, †5 X 1880 Paryż

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Jacques Offenbach, paryski kompozytor rodem z Kolonii uważany za jednego z najwybitniejszych reprezentantów dziewiętnastowiecznej operetki francuskiej, okrzyknięty przez Gioacchino Rossiniego "Mozartem Champs-Elysées". W swoich pełnych humoru i inwencji melodycznej dziełach wyśmiewał życie społeczno-polityczne Francji czasów Napoleona III.

Pochodził z rodziny o muzycznych tradycjach - ojciec kompozytora był kantorem i skrzypkiem w synagodze w Kolonii. Początkowo pobierał lekcje gry na wiolonczeli, następnie zaś kształcił się w Paryskim Konserwatorium, do którego przyjęty został w 1833 roku. W 1850 roku objął stanowisko dyrygenta orkiestry paryskiego Théâtre Français.

Stworzył ponad 100 operetek, które zapewniły mu za życia ogromną popularność i wielkie międzynarodowe sukcesy. Pod koniec życia stworzył operę fantastyczną Opowieści Hoffmanna opartą na modnych wówczas opowiadaniach Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna. Dzieł to jest jedyną wybitną operą Offenbacha, znacznie przewyższającą swymi walorami artystycznymi lekkie operetki. 


 

By category: