Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Radosław Kurek

Radosław Kurek

Radosław Kurek

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Od zdobycia wyróżnienia The Bridget Doolan Prize za najlepsze wykonanie utworu W. A. Mozarta na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Dublinie w 2012 roku oraz zwy-cięstwa XV Międzynarodowego Konkursu im. J. Brahmsa w austriackim Pörtschach w 2008 roku (wraz z wiolonczelistą Georgyim Lomakovem), Rado-sław Kurek intensywnie pracuje nad poszerzaniem swojego repertuaru. Stale doskonali wyso-kie umiejętności na polu interpretacji muzyki kameralnej i dzieli się swoją wrażliwością z publicznością wykonując muzykę od klasycyzmu do współczesności na starannie przemyśla-nych recitalach solistycznych.

Owocem wielu muzycznych spotkań pianisty są nagrania dla takich wytwórni płytowych jak niemiecka GENUINE Classics, Bayerischer Rundfunk, ANAGRAM, Narodowy Instytut Fry-deryka Chopina, DUX, Soliton czy BeArTon.

Artysta uczestniczył w wielu prestiżowych wydarzeniach muzycznych, występując zarówno jako solista jak i kameralista w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Grywał między innymi z orkiestrami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Wrocław-skiej, Orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia" oraz Ca-pellą Bygdostiensis pod dyrekcją wielu znakomitości dyrygenckich takich jak Jacek Kasp-szyk, Jose Maria Florencio, Michał Nesterowicz czy Jakub Chrenowicz.

Radosław Kurek ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń pozostając jej asystentem w latach 2008-2009.

Od jesieni 2009 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Tam też w 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych.


 

By category:

 
Gallery of photographs »
 
mini