Chopin in Youtube Chopin in Youtube

Cherkassky Shura Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 52
12345
01:30
Cortot Alfred Denis Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 6254
12345
01:29
Gillham Jayson  Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 1363
12345
01:33
Jia Julian Zhi Chao Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 3028
12345
01:20
Kempf Freddy Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 73027
12345
01:25
Lisitsa Valentina Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 67599
12345
01:22
Lortie Louis Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 151
12345
01:26
Lortie Louis Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 4145
12345
01:24
Lugansky Nikolai Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 3072
12345
01:21
Murray Perahia Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 287
12345
01:25
Pollini Maurizio Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 779
12345
01:28
Richter Światosław Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 20021
12345
02:35
Rudenko Vadim Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 4834
12345
01:35
Uchida Mitsuko Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 43119
12345
01:12
Wunder Ingolf  Etude in A minor, Op. 10 No. 2
views: 29125
12345
04:33