BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2017

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-12/2017 pn: „Usługa drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - 2 części” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.