BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2017

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-19/2017 pn: „Digitalizacja zbiorów muzycznych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie, Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz  kolekcji muzykaliów Archiwum Jasnogórskiego w Częstochowie wraz z zapisem na dyskach przenośnych i dostarczeniem do siedziby zamawiającego” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.