BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-25/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-25/2017

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-25/2017 pn: Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu wyposażenia wystawienniczego obejmującego 12 stanowisk (stacji) do prezentacji multimediów wykonanego według projektu autorstwa Migliore + Servetto zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.