BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-26/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-26/2017

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-26/2017 pn: "Dostawa Sprzętu komputerowego - 7 części" zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Download files:
- Siwz.pdf
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf