BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2018

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-3/2018 pn: „Usługę druku albumu fotografii Fortepian Chopina”  zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jednol. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

 

Download files:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ.pdf