BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Postępowanie nr ZP/NIFC-8/2018 Postępowanie nr ZP/NIFC-8/2018

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza postępowanie Nr ZP/NIFC-8/2018 pn: „Obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego świadczona na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie” zgodnie z postanowieniami art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 138g ww. ustawy.

Download files:
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf