EDUCATION EDUCATION

EDUCATIONEDUCATION

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu Ogłoszenie wyników I etapu konkursu

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Jury Konkursu na Portret Fryderyka Chopina dla Młodych Twórców w składzie: prof. dr hab. Maria Poprzęcka, prof. John Rink, Magdalena Heliasz, Agnieszka Szydłowska, Piotr Janas, Marta Tabakiernik (Sekretarz Jury), Maciej Janicki, zakwalifikowało do II etapu Konkursu 25 prac niżej wymienionych autorów (kolejność alfabetyczna):

 • Celek Dawid
 • Domagała Joanna
 • Filipowicz Beata (praca „Fantazja-Impromptu")
 • Janczak Jagoda (praca „Ślad Palców")
 • Karpińska Bogna
 • Kielak Magdalena
 • Kowalewski Jacek
 • Krzysztofiak Dawid
 • Kuta Robert
 • Ledóchowski Franciszek (praca „Chopin 2")
 • Łuka Marta
 • Milewska Magdalena
 • Ostrowski Maksym (trzy prace)
 • Strzelczyk Zbigniew
 • Suwałowska Anna (praca „Nocturne")
 • Szczechowicz Kamil (praca „Święty Fryderyk")
 • Tomaszewska Katarzyna
 • Trojanowski Bartosz
 • Trusik Piotr (praca „F.Chopin")
 • Wachacz Bartłomiej
 • Walkowiak Kamila (praca „Zasłuchany Fryderyk")
 • Wiktor Tomasz
 • Zbroja Łukasz

Wyżej wymienieni autorzy proszeni są o dostarczenie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu do siedziby Organizatora (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa), do dnia 20 listopada 2015.