EDUCATION EDUCATION

EDUCATIONEDUCATION

Jury Jury

Jury:

  •  prof. dr hab. Maria Poprzęcka
  • prof. John Rink
  • Magdalena Heliasz
  • Agnieszka Szydłowska
  • Piotr Janas
  • Marta Tabakiernik (Sekretarz Jury)
  • Maciej Janicki