EDUCATION EDUCATION

Szkolenia Szkolenia

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Oferujemy program edukacyjny dla nauczycieli i animatorów kultury. W trakcie spotkań przedstawiamy główne założenia innowacyjnej ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina, podajemy pomysły, jak w ciekawy sposób prowadzić zajęcia poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina (bądź innego kompozytora), proponujemy także materiały, które warto wykorzystać przy tworzeniu scenariuszy lekcji.

Informacje pod numerem telefonu 22 44 16 259 oraz pocztą elektroniczną: edukacja@nifc.pl.

Serdecznie zapraszamy!

 

Muzyczny Przybornik

Szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukatorów

Muzyczny Przybornik to cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukatorów w zakresie edukacji muzycznej. Ideą przyświecającą szkoleniom jest zapoznawanie dzieci z wartościową i różnorodną muzyką. Dzięki temu przedszkolaki, pozbawione jeszcze muzycznych przyzwyczajeń, od najmłodszych lat będą przygotowywane do odbioru różnych gatunków muzycznych: muzyki dawnej, klasycznej, współczesnej, ludowej itd.

Szkolenia Muzycznego Przybornika mają charakter praktyczny. Ich celem jest wyposażenie nauczycieli i edukatorów w konkretne narzędzia dydaktyczne, które będą mogli wykorzystywać w swojej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Każdy kurs koncentruje się na innych zagadnieniach muzycznych, ukazując jednocześnie, w jak różnorodny sposób można podejść do edukacji muzycznej. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy otrzymują teczki z gotowymi konspektami zajęć i przydatnymi materiałami, a po ukończeniu szkolenia – zaświadczenia.

 Z czego składa się muzyka?  

Tematyką szkoleń 4.11.2017 i 2.12.2017 jest nauka słuchania utworów muzycznych tak, jak uczy się umiejętności czytania. Zajęcia dotyczyć będą różnych elementów dzieła muzycznego: melodii, rytmu, tempa, barwy itd. Prowadzący zaproponują aktywności kształcące umiejętność percepcji i opisywania muzyki.

Plan kursu:

14.00-15.30 Aleksandra Endzelm Przepis na symfonię, czyli o elementach muzyki

15.45-17.15 Anastasiya Niakrasava Mój głos i muzyka ludowa

17.30-19.00 Dagna Sadkowska Twórcze spotkania z muzyką współczesną

4.11.2017 oraz 2.12.2017, 14.00-19.00 (1 termin do wyboru)

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

koszt szkolenia: 50 zł

zapisy: bilety.nifc.pl

 

Na szkolenia Muzycznego Przybornika zapraszamy również rodziców zainteresowanych edukacją muzyczną swoich dzieci.

 

więcej informacji:

Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

edukacja@nifc.pl

(+48) 22 44 16 259 (pon.-pt. w godz. 9.00-16.00)

 

***

 

Poprzednie szkolenia:

Taniec polski w muzyce artystycznej
Szkolenie dla nauczycieli szkół artystycznych

13.03.2017, godz. 10.00-15.30
Szkolenie ma na celu refleksję nad tym, w jaki sposób znajomość tańca stanowiącego źródło inspiracji dla muzyki artystycznej może wpływać na jej odbiór słuchowy i wykonawstwo.

Plan szkolenia:

10.00-11.00 - wykład: O polskich tańcach narodowych i tradycyjnych oraz związkach Chopina z muzyką tradycyjną i salonową, prowadzenie: dr Tomasz Nowak

11.15-13.00 – warsztat taneczny Polskie tańce tradycyjne, prowadzenie: dr Tomasz Nowak

14.00-15.30 – warsztaty analizy muzycznej Rytm i gest polskich tańców w muzyce artystycznej, prowadzenie: Paweł Siechowicz, Natalia Czekała

 

Przez libretto do opery

Szkolenie dla nauczycieli
27.03.2017, godz. 10.00-16.15

Szkolenie ma na celu refleksję na temat znaczenia libretta dla rozumienia opery. Punktem wyjścia są prezentowane na wystawie czasowej Muzeum Fryderyka Chopina Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym tłumaczenia na język polski librett operowych wystawianych w chopinowskiej Warszawie, wątek obecności muzyki w poezji Stanisława Barańczaka oraz współczesne przekłady librett, dokonywane na potrzeby wyświetlania w trakcie spektakli operowych.

10.00-11.00 – wykład Libretta po polsku. O tłumaczeniu librett z języków oryginalnych na potrzeby Teatru Narodowego w Warszawie w pierwszej połowie XIX wieku
prowadzenie: dr Katarzyna Lisiecka

11.15-12.15 – wykład Muzyka w poezji Stanisława Barańczaka. O muzycznych wierszach i przekładach librett
prowadzenie: dr Anna Tenczyńska

12.15-13.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym
prowadzenie: Anna Adamusińska-Tasak

14.00-15.00 – warsztaty z analizy librett Między poezją a kiczem: o funkcjonalnym aspekcie przekładów librett
prowadzenie: dr Mateusz Wiśniewski

15.15-16.15 – warsztaty wokalne Chóry w operze czasów Chopina
prowadzenie: Lilianna Krych


Przybornik muzyczny. Muzyka w edukacji przedszkolnej
Szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, 4.03.2017 i 22.04.2017, godz. 14.00-19.00
Nauczycieli edukacji przedszkolnej zapraszamy na warsztaty muzyczne. Celem spotkania będzie zaprezentowanie sposobów pracy z dziećmi z różnymi gatunkami muzyki: klasycznej, współczesnej, ludowej. Warsztaty poprowadzą artyści i specjaliści zajmujący się danym gatunkiem muzyki: perkusista dr hab. Leszek Lorent, etnomuzykolog i choreolog dr hab. Tomasz Nowak, kompozytor Piotr Tabakiernik oraz aktor Bartosz Mazur. Efektem warsztatów będą konspekty z gotowymi propozycjami zabaw i zadań dla przedszkolaków do konkretnych utworów muzycznych.