NEWS NEWS

back
Nie rozstrzygnięto Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

Nie rozstrzygnięto Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego Nie rozstrzygnięto Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Zgodnie z § VI pkt. 3 Regulaminu Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego Jury Konkursu w składzie: Magdalena Heljasz, dr Piotr Rypson, Mieczysław Wasilewski, dr Artur Szklener i Maciej Janicki podjęło decyzję o nieprzyznaniu nagród w II etapie Konkursu, tym samym Konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

14th of July 2017