NEWS NEWS

back
I Ogólnopolska Konferencja Dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych w Radziejowicach

I Ogólnopolska Konferencja Dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych w Radziejowicach I Ogólnopolska Konferencja Dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych w Radziejowicach

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół powszechnych na konferencję, której głównym tematem będzie słuchanie muzyki klasycznej oraz sposoby przybliżania jej uczniom. Słuchanie ze zrozumieniem najważniejszych muzycznych „lektur” jest, obok wykonywania muzyki, najważniejszym celem szkolnej edukacji muzycznej. 

Do namysłu nad sposobami spotykania uczniów z muzyką klasyczną zaproszeni zostali artyści, doświadczeni edukatorzy muzyczni, muzykolodzy, krytycy i dziennikarze muzyczni. Warsztaty, w ramach których zaproponowane zostaną konkretne sposoby pracy z wybranymi utworami muzycznymi, zaplanowane zostały jako uzupełnienie dla materiałów dostępnych na stronach internetowych i w aplikacjach multimedialnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, w tym m.in. Muzykoteki Szkolnej. 

Dom Pracy Twórczej, Radziejowice, 8-9 grudnia 2017
Więcej informacji:
www.en.chopin.nifc.pl

 

1st of December 2017