NEWS NEWS

back
Wyniki Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

Wyniki Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego Wyniki Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Do konkursu zamkniętego na identyfikację wizualną XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina zaproszono 13 uczestników, z których 10 nadesłało 14 prac. Poziom prac jury ocenia jako wysoki. Wśród propozycji znalazło się wiele interesujących interpretacji tematu, a zindywidualizowane często odniesienia do znaków funkcjonujących w chopinowskiej ikonosferze świadczą o dużym profesjonalizmie twórców.

Jury spośród nadesłanych propozycji wybrało drugą pracę studia Moonmadness, przyznając jej nagrodę główną w wysokości 25 000 zł. Według członków jury propozycja ta posługuje się wyrazistym znakiem graficznym o interesującym, wielowarstwowym przekazie. Odwołuje się niedosłownie, choć klarownie do znaku (fortepianu i klawiatury), a jednocześnie do wartości istotnych w muzyce Chopina, tak dawniej, jak współcześnie – za pośrednictwem lekkich, malarskich form udało się autorom precyzyjnie ująć wielowymiarowość muzyki Chopina. W przetworzeniach graficznych projekt tworzy interesujące warianty o dużym potencjale funkcjonalnym i znaczeniowym. Propozycja studia Moonmadness nawiązuje przy tym do tradycji plakatu Chopinowskiego i polskiej szkoły plakatu, może zatem doskonale stanowić pomost między tradycją a współczesnością.

Wyróżnienie w wysokości 5 000 zł. postanowiło jury przyznać pracy autorstwa Tymka Jezierskiego. Jury podkreśla niespotykane dotąd w plakatach Konkursów Chopinowskich ujęcie tematu. Projekt interesujący pod względem form sięga po geometryczny rygor rozegrany napięciami dobrze korespondującymi z istotą konkursu i muzyki Chopina.

5th of April 2018


Gallery of photographs »
 
mini