Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Diekoratywnoje Iskusstwo SSSR (Czasopismo)


Relations:


Nowyj portret Szopena. [Rzeźba E.F. Biełaszowej] (Artykuł)

Author: Zielenin S.

Published in: Diekoratywnoje Iskusstwo SSSR nr 10

Year of publication: 1969

Physical description: s. 46

Polish keywords: Chopin, rzeźba

English keywords: Chopin, sculpture


By category:

Persons
 -  Rok wydania