Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Biesiada Literacka (Czasopismo)


Relations:


Wszechstronność geniuszu Chopina (Artykuł)

Author: Hoesick Ferdynand

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1914

Physical description: nr 11 s. 205-206, nr 12 s. 225-226, nr 13 s. 242-247 : il.


Z Warszawy (Artykuł)

Author: Synoradzki Michał

Published in: Biesiada Literacka nr 11

Year of publication: 1910

Physical description: s. 202-204


Szkic portretu. [Fragm. monografii] (Artykuł)

Author: Karasowski Maurycy

Published in: Biesiada Literacka nr 11

Year of publication: 1910

Physical description: s. 205-207 : il.


Chopin i Mickiewicz (Artykuł)

Author: Hoesick Ferdynand

Published in: Biesiada Literacka nr 11

Year of publication: 1910

Physical description: s. 208-210 : il.


U kresu żywota (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 11

Year of publication: 1910

Physical description: s. 212-214


Pomnik Chopina (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 24

Year of publication: 1909

Physical description: s. 475-477 : il.


Nowe dzieło rzeźbiarza Józefa Chmielińskiego. [Projekt pomnika Chopina] (Artykuł)

Author: s. m.

Published in: Biesiada Literacka nr 9

Year of publication: 1907

Physical description: s. 176 : il.


Życie i twórczość Fryderyka Chopina. W przededniu sławy (1829-1830) (Artykuł)

Author: Hoesick Ferdynand

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1904

Physical description: nr 30 s. 73, nr 31 s. 87-88, nr 32 s. 108


Chopin na scenie (Artykuł)

Author: Maleszewski Władysław

Published in: Biesiada Literacka nr 17

Year of publication: 1904

Physical description: s. 322


Życie i twórczość Fryderyka Chopina. Dzieciństwo i lata szkolne (1810-1826) (Artykuł)

Author: Hoesick Ferdynand

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1904

Physical description: nr 17 s. 324-325, nr 18 s. 352-353, nr 19 s. 366-368, nr 20 s. 384-385, nr 21 s. 408-409, nr 22 s. 434-435, nr 24 s. 478-479, nr 25 s. 494-495 : il.


Zły duch Chopina (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1904

Physical description: nr 33 s. 129-132, nr 34 s. 148-149, nr 35 s. 172, nr 36 s. 189-192


Genialny przyjaciel Chopina. (Ze wspomnień osobistych) (Artykuł)

Author: Walewska Maria

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1903

Physical description: nr 29 s. 54-55, nr 31 s. 93 : il


Chopin w Marienbadzie (Artykuł)

Author: Méyet Leopold

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1902

Physical description: nr 20 s. 387-388 ; nr 21 s. 416-418 : il.

Notes: Przedruk: Gazeta Warszawska 6.XI.1932 nr 339 s. 7


Pasma jasne i ciemne w życiu Chopina. [M. in. pobyt na Majorce] (Artykuł)

Author: Zaremba J.

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1900

Physical description: nr 47 s. 407-409, nr 49 s. 452-454 : il.


Pamiątki po Chopinie [ofiarowane przez Władysława Zahorowskiego na rzecz muzeum chopinowskiego] (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 21

Year of publication: 1899

Physical description: s. 416 : il.


Fryderyk Chopin (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1899

Physical description: s. 314-315


U swoich i obcych. [Obchody 50-lecia śmierci Chopina] (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1899

Physical description: s. 309-312


W półwiekową rocznicę śmierci największego poety tonów (Artykuł)

Author: Dobrzycki Henryk

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1899

Physical description: s. 304-306 : il.


Ku czci Chopina. [Apel w sprawie pamiątek po Chopinie] (Artykuł)

Author: Dobrzycki Henryk

Published in: Biesiada Literacka nr 22

Year of publication: 1899

Physical description: s. 347


Cześć pamięci Chopina. [Powstanie Sekcji im. Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym] (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 20

Year of publication: 1899

Physical description: s. 392-393


Wspomnienie o Chopinie (Artykuł)

Author: Siwiński Edward

Published in: Biesiada Literacka nr 10

Year of publication: 1897

Physical description: s. 158


Frederick Chopin as a man and musician. Vol. 1 i 2 (Recenzja)

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1897

Physical description: nr 13 s. 204-205; nr 14 s. 230

Reviewed item


Pośmiertny wizerunek Chopina. [Akwarela T. Kwiatkowskiego] (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 10

Year of publication: 1897

Physical description: s. 157-158 : il.


Chopin jako nauczyciel (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1894

Physical description: s. 250


Święto Chopina. [Odsłonięcie pomnika w Żelazowej Woli] (Artykuł)

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1894

Physical description: s. 246, 248 : il.


Młodzieńcze lata Chopina (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1894

Physical description: s. 252-254


Przez wsie i osady fabryczne do Żelazowej Woli... (Artykuł)

Author: Maleszewski Władysław

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1894

Physical description: s. 241-242 : il.


Polonezy Chopina (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 42

Year of publication: 1894

Physical description: s. 244-246 : il.


Data przyjścia na świat Chopina (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 4

Year of publication: 1893

Physical description: s. 58


Żelazowa Wola (Artykuł)

Published in: Biesiada Literacka nr 36

Year of publication: 1892

Physical description: pp. 157 - 158, il.


Żelazowa Wola (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 36

Year of publication: 1892

Physical description: s. 157-158: il.

Notes: Polemika art.: Jeszcze o domku Chopina. Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne 1892 nr 2


Z Żelazowej Woli (Artykuł)

Author:

Published in: Biesiada Literacka nr 48

Year of publication: 1892

Physical description: s. 341 : il.


Jeszcze o Żelazowej Woli (Artykuł)

Published in: Biesiada Literacka nr 31

Year of publication: 1892

Physical description: p. 358, il.


Pamiątki po Chopinie [w Żelazowej Woli] (Artykuł)

Author: Maleszewski Władysław

Published in: Biesiada Literacka nr 47

Year of publication: 1891

Physical description: s. 323, 325 : il.


Fryderyk Chopin. Ostatnie chwile Chopina. Miłość Chopina. Wiara Chopina (Artykuł)

Author: Jełowicki Aleksander

Published in: Biesiada Literacka nr 12

Year of publication: 1888

Physical description: s. 182-186


O wykonywaniu dzieł Chopina (Recenzja)

Author: Kraszewski Józef Ignacy

Published in: Biesiada Literacka nr 182

Year of publication: 1879

Physical description: s. 405

Reviewed item


Friedrich Chopin. Sein Leben, seine Werke und Briefe (Recenzja)

Author: Kraszewski Józef Ignacy

Published in: Biesiada Literacka

Year of publication: 1877

Physical description: nr 62 s. 147, nr 65 s. 194

Reviewed item


By category:

Persons
 -  Rok wydania