Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Życie Chopina (Książka)

Autor: Kaden-Bandrowski Juliusz

Wydawnictwo: Gebethner i Wolff

Year of publication: 1938 [1937]

Place of publication: Warszawa

Physical description: 8º ; s. 129, 3 nlb. : tabl. 1


Relations:


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Łobaczewska Stefania

Published in: Kurier Literacko - Naukowy : dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego nr 11

Year of publication: 1939

Physical description: s. 4-5

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Published in: Tygodnik Ilustrowany nr 9

Year of publication: 1938

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Konarzewski Zbigniew

Published in: Czas

Year of publication: 5.VI.1938

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Flukowski Stefan

Published in: Tygodnik Ilustrowany nr 16

Year of publication: 1938

Physical description: s. 309-310

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Hulewicz Witold

Published in: Kurier Poranny nr 84

Year of publication: 1938

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Iwaszkiewicz Jarosław

Published in: Wiadomości Literackie nr 21

Year of publication: 1938

Physical description: s. 4

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Jachimecki Zdzisław

Published in: Nowa Książka nr 8

Year of publication: 1938

Physical description: s. 472-473

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Published in: Bluszcz nr 17

Year of publication: 1938

Physical description: s. 20

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Pomirowski Leon

Published in: Pion nr 9

Year of publication: 1938

Physical description: s. 2

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Regamey Konstanty

Published in: Ateneum nr 3

Year of publication: 1938

Physical description: s. 516-518

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Skołuba M.

Published in: Kurier Polski nr 187

Year of publication: 1938

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Straszewicz Czesław

Published in: Epoka nr 16

Year of publication: 1938

Physical description: s. 15

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Sitowski Zygmunt

Published in: Kurier Poznański nr 97

Year of publication: 1938

Physical description: s. 7

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Stromenger Karol

Published in: Gazeta Polska nr 54

Year of publication: 1938

Physical description: s. 3

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Zahorska Anna

Published in: Kultura nr 18

Year of publication: 1938

Physical description: s. 4

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Konarzewski Zbigniew

Published in: Kurier Poznański nr 264

Year of publication: 1938

Physical description: s. 13

Reviewed item


Życie Chopina (Recenzja)

Author: Straszewicz Czesław

Published in: Tygodnik Ilustrowany nr 45

Year of publication: 1937

Reviewed item


By category:

Persons
 -  Rok wydania