Chopin Bibliography Chopin Bibliography

"Autografy Chopina niezmierną rzadkością". Korespondencja Fryderyka Chopina w zbiorach muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Wróblewska-Straus Hanna

Published in: Rocznik Chopinowski 22/23

Year of publication: 1996/1997

Physical description: s. 188-231


Relations:


"Chopin's Autographs are Extremely Rare". The Frederick Chopin's Correspondence in teh Museum Collection of the Frederick Chopin Society in Warsaw. (Artykuł)

Author: Wróblewska-Straus Hanna

Published in: Chopin Studies. 6.

Year of publication: 1999

Physical description: pp. 77-98

View relations


By category:

Persons
 -  Rok wydania