Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Antonińskie portrety. (3) Chopin chciał ukraść swój portet Elizie? (Artykuł)

Autor: Nowaczyk Henryk F.

Published in: Gazeta Ostrowska nr 42

Year of publication: 1990

Physical description: s. 4

By category:

Persons
 -  Rok wydania