Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Próba charakterystyki współczesnego polskiego stylu wykonawczego dzieł Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Drzewiecki Zbigniew

Published in: Rocznik Chopinowski. T 1

Year of publication: 1956

Physical description: s. 254-262


Relations:


Zeitgenössische polnische Aufführungsstil der Werke von Fryderyk Chopin, Der. Versuch einer Charakteristik (Artykuł)

Author: Drzewiecki Zbigniew

Published in: Annales Chopin t. 2

Year of publication: 1958

Physical description: s. 243-253

View relations


By category:

Persons
 -  Rok wydania