Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Literacka ekspresja językowa a wiedza o muzyce [m.in. "Chopin" 1955] (Artykuł)

Autor: Pociej Bohdan

Published in: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Bada Literackich PAN

Year of publication: 1983

Physical description: s. 205-217

By category:

Persons
 -  Rok wydania