Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Rocznik Chopinowski 19 (Czasopismo)

Redaktor: Chechlińska Zofia

Wydawnictwo: Frederick Chopin Society

Year of publication: 1987

Place of publication: Warszawa

Physical description: s. 359, 1 nlb., tabl. 56


Relations:


Słowo wstępne (Artykuł)

Author: Tomaszewski Mieczysław

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 11-13

Polish keywords: Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne "Chopin i Romantyzm", Warszawa, 17-23 października 1986


Chopin a filozofia romantyzmu (Artykuł)

Author: Pociej Bohdan

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 61-68

Polish keywords: Chopin, eseistyka

English keywords: Chopin, essay writting


Improwizacje Fryderyka Chopina (Artykuł)

Author: Kobylańska Krystyna

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 69-92

Polish keywords: Chopin, gatunki, improwizacje

English keywords: Chopin, genres, improvisation


Nowa interpretacja klasycznych form muzycznych w utworach Chopina (Artykuł)

Author: Protopopow Władimir

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 25-32

Polish keywords: Chopin, czasopisma, interpretacja

English keywords: Chopin, journals, interpretation


O "akordzie tristanowskim" u Chopina (Artykuł)

Author: Gołąb Maciej

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 189-198


Chopin i Norwid. ["Vade-mecum" Norwida a Preludia Chopina] (Artykuł)

Author: Stróżewski Władysław

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 49-60

Polish keywords: Chopin, literatura,poezja, Norwid

English keywords: Chopin, literature, poetry, Noriwd


Dzieła Chopina jako przykłady w podręczników z zakresu teorii muzyki [z lat 1862-1969] (Artykuł)

Author: Federhofer Hellmut

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 151-162

Notes: Wersja niem.: Chopins Werk als Demonstrationsobjekt in Lehrbüchern der Musiktheorie, w:"Chopin Studies" 3: 1990, s. 207-218

Polish keywords: Chopin, recepcja

English keywords: Chopin, reception


Chopin i współczesność (Artykuł)

Author: Chomiński Józef Michał

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 21-24

Polish keywords: Chopin, recepcja, kult

English keywords: Chopin, reception, cult


Notacja muzyczna Fryderyka Chopina - jej kształt, specyfika i funkcja (Artykuł)

Author: Nowik Wojciech

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 93-103, tabl. 13

Polish keywords: Chopin, elementy muzyczne

English keywords: Chopin, music elements


Etiuda op. 10 nr 10: finalne stadia tworzenia. Dwoistość dokonania. Rozwiązania "humanitarne" (Artykuł)

Author: Higgins Thomas

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 119-124

Polish keywords: Chopin, gatunki, etiudy

English keywords: Chopin, genres, etudes


Dramaturgia i forma u Chopina a polska muzyka XX wieku. Wybrane aspekty (Artykuł)

Author: Nikolska Irina

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 177-188

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski, forma, muzyka polska XX wieku


Z zagadnień chronologii pierwszych utworów Chopina (Artykuł)

Author: Turło Teresa Dalila

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 145-150

Polish keywords: Chopin, gatunki, pierwsze utwory, chronologia

English keywords: Chopin, genres, chronology


Ballada F. Chopina - inspiracje literackie czy muzyczne? [Ballada g-moll op.23] (Artykuł)

Author: Lisecki Wiesław

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 247-258

Polish keywords: Chopin, gatunki, Ballady, Ballada g-moll

English keywords: Chopin, genre, Ballads


Chopin i jego orkiestra. Zagadnienia stanu źródeł i autentyczności instrumentacji w Koncertach fortepianowych (Artykuł)

Author: Zimmermann Ewald

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 125-133

Polish keywords: Chopin, gatunki, koncerty

English keywords: Chopin, genres, concerts


Pieśni Fryderyka Chopina (Artykuł)

Author: Tarnawska-Kaczorowska Krystyna

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 259-296

Polish keywords: Chopin, gatunki, pieśni

English keywords: Chopin, genre, songs


Chopin i Schenker: improwizacja a struktura (Artykuł)

Author: Rink John

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 163-176

Polish keywords: Chopin, Schenker, improwizacja

English keywords: Chopin, Schenker, improvisation


O zasadach kompozycji Chopina: zagadka finału sonaty b-moll [op.35] (Artykuł)

Author: Chołopow Jurij

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 211-235

Polish keywords: Chopin, gatunki, sonata b-moll

English keywords: Chopin, genres, sonate


Czy warianty są problemem? "Intencje kompozytorskie" w edytorstwie dzieł Chopina (Artykuł)

Author: Kallberg Jeffrey

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 199-210

Polish keywords: Chopin, zagadnienia edytorskie

English keywords: Chopin,


Nieznane rękopisy dzieł Fryderyka Chopina z op. 21, 34, 40 i 49 (Artykuł)

Author: Wróblewska-Straus Hanna

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 105-118, tabl. 28

Polish keywords: Chopin, rękopisy muzyczne,

English keywords: Manuscripts


Impromptu Fis-dur Chopina. Uwagi o gatunku, stylu i strukturze (Artykuł)

Author: Samson Jim

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 237-246

Notes: Wersja ang.: Chopin's F sharp Impropmptu - notes on genre, style and structure

Polish keywords: Chopin, gatunki, Impromptu Fis-dur

English keywords: Chopin, Impromptu fis sharp


Warianty tekstu w rękopisach muzycznych Fryderyka Chopina z kolekcji Anne-Marie Boutroux de Ferra w Valdemosie. [Etiuda f-moll op. 25 nr 2, 3, Etiudy z cyklu "Méthode des méthodes", Nokturn E-dur op. 62 nr 2, Nokturn cis-moll (Lento con gran espressione), Fuga a-moll, Walc Des-dur op. 64 nr 1] (Artykuł)

Author: Schmid-Adamczyk Bożena

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 135-144, tabl. 5

Polish keywords: Chopin, rękopisy muzyczne

English keywords: Chopin, manuscripts


Kronika Chopinowska 1986-1987 (Artykuł)

Author: Lewandowska Teresa

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 325-341


Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne "Chopin i Romantyzm" Warszawa, 17-23 X 1986. Referaty (Artykuł)

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 11-296 : il., tab. nuty


I Międzynarodowy Obóz Muzykologiczny "Wakacje z Chopinem" (Artykuł)

Author: Gołąb Maciej

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 321-324


Bibliografia Chopinowska 1987 (Artykuł)

Author: Michałowski Kornel

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 297-313


Treść osiemnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego" (Artykuł)

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 347-358


W kręgu imprez chopinowskich w Paryżu (Artykuł)

Author: Poniatowska Irena

Published in: Rocznik Chopinowski 19

Year of publication: 1987

Physical description: s. 315-320


By category:

Persons
 -  Rok wydania