Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Chopin. [Mowa wygłoszona we Lwowie, 23.10.1910] (Pod redakcją)

Autor: Paderewski Ignacy Jan

Redaktor: Piber Andrzej

Przedmowa/wstęp: Jasieński Jerzy

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Year of publication: 1991

Place of publication: Warszawa

Physical description: s. 48, 4 nlb., tabl. 8

By category:

Persons
 -  Rok wydania