Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Informacja o działalności Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za okres od czerwca 1981 do czerwca 1984r. (Artykuł)

Autor: Artysz Elżbieta

Published in: Rocznik Chopinowski 16

Year of publication: 1984 [wyd. 1

Physical description: s. 201-204

By category:

Persons
 -  Rok wydania