Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Rocznik Chopinowski 14 (Czasopismo)

Redaktor: Chechlińska Zofia

Wydawnictwo: Frederick Chopin Society

Year of publication: 1982

Place of publication: Warszawa

Physical description: s. 190, nlb. 1, tabl. 36


Relations:


Recital Diany Kacso (Recenzja)

Author: Weber Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 105-107

Notes: M.in.: Polonez-Fantazja op. 61, Etiuda As-dur op. 10 nr 10. Nagrania DG 2525.008 z r. 1978

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Cziffra: technika czy interpretacja? [M.in. Rondo á la Krakowiak op. 14] (Artykuł)

Author: Szczepańska-Malinowska Elżbieta

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 113-115

Notes: Nagranie EMI C 069-16337 z r. 1979

Polish keywords: Chopin, nagranie

English keywords: Chopin, recordings


Lazar Berman gra sześć Polonezów Chopina [op. 26 nr 1-2, op. 40 nr 1-2, op. 44, op. 53] (Artykuł)

Author: Weber Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 101-103

Notes: DG 2531.004 z r. 1979

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


W stronę "minimal-music" (Artykuł)

Author: Malinowski Władysław

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 127-128

Notes: Polonezy A-dur i c-moll op. 40 nr 1-2, As-dur op. 53, Sonata h-moll op. 58 w wyk. Emila Gilelsa. Nagranie DG 2531.099 z r. 1979.

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Dwie sonaty Chopina [b-moll op. 35 i h-moll op. 58] w interpretacji Marthy Argerich (Artykuł)

Author: Nowik Wojciech

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 133-134

Notes: Nagranie DG 2531.289

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Sprawozdania towarzystw chopinowskich działających za granicą [RFN, Wielka Brytania, Czechosłowacja, Japonia, USA, Australia] (Artykuł)

Author: Nowik Wojciech

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 151-156

Polish keywords: Chopin, towarzystwa

English keywords: Chopin societes


Sprawozdanie z X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1-20 października 1980 roku (Artykuł)

Author: Miketta Janusz

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 135-149, tabl. 4

Polish keywords: Chopin, konkursy

English keywords: Chopin, competitions


Synteza romantycznej poetyki (Artykuł)

Author: Szczepańska-Malinowska Elżbieta

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 119-121

Notes: [I Koncert e-moll op. 11 w wyk. Louis Frémaux, nagranie EMI C 069-12506]

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Pośmiertna reedycja płytowa Gezy Andy (Artykuł)

Author: Weber Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 109-111

Notes: [I Koncert e-moll op. 11, nagranie Trianon Tri 33199=EMI z r. 1958, reed. 1979]

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Argerich i Rostropowicz: wiara w siłę dialektyki (Artykuł)

Author: Szczepańska-Malinowska Elżbieta

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 117-118

Notes: [M.in. Polonez op. 3 i Sonata op. 65. DG 2531.201]

Polish keywords: Chopin, nagranie

English keywords: Chopin, recordings


Klasyczne całopalenia. [II Koncert f-moll op. 21 i Andante spianato op. 22] (Artykuł)

Author: Malinowski Władysław

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 123-125

Notes: Wyk.: K. Zimerman, Los Angeles Philharmonic Orchestra pod dyr. Carlo Maia Giuliniego, nagranie DG 2531.126

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Stare płyty w nowych albumach (Artykuł)

Author: Weber Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 97-100

Notes: "Le jeune Arthur Rubinstein jouait Chopin", nagranie EMI La Voix de Son Maitre 2 C 153-50354/60; "Cortot-Chopin", nagranie EMI La Voix de Son Maitre 2 C 153-03090/96

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Nagrania chopinowskie Witolda Małcużyńskiego na płytach "Trianon" (Artykuł)

Author: Nowik Wojciech

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 129-131

Notes: [II Koncert f-moll op. 21, Fantazja op. 49, 4 Ballady. Nagranie Trianon TRI 33 157 z r. 1977 i EMI Pathé-Marconi 2 C 027-00915 z r. 1980]

Polish keywords: Chopin, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Refleksje pokonkursowe. [Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina] (Artykuł)

Author: Weber Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 55-60

Polish keywords: Chopin, konkursy

English keywords: Chopin, competitions


Kilka uwag o Trio fortepianowym Fryderyka Chopina (Artykuł)

Author: Chodkowski Andrzej

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 13-20

Notes: Referat

Polish keywords: Chopin, styl

English keywords: Chopin, style


Problemy identyfikacji i chronologii pierwszych wydań Chopina (Artykuł)

Author: Turło Teresa Dalila

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 33-53 : tab.

Polish keywords: Chopin, edytorstwo

English keywords: Chopin, editions


Bibliografia Chopinowska 1980 (Artykuł)

Author: Michałowski Kornel

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 61-76

Keywords: Chopin, bibliografia

Polish keywords: Chopin, bibliography


Autografy Fryderyka Chopina ze zbiorów Muzeum TiFC w Warszawie. Suplement do katalogu (Artykuł)

Author: Wróblewska-Straus Hanna

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 77-96 : il.


Chopinowski konstruktywizm w rękopisach Nokturnu c-moll (bez opusu) (Artykuł)

Author: Nowik Wojciech

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 21-32 : il., tab. nuty


Sprawozdania. [Nagrania muzyki Chopina] (Artykuł)

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 97-134


Kronika 1980 (Artykuł)

Author: Turło Teresa Dalila

Published in: Rocznik Chopinowski 14

Year of publication: 1982

Physical description: s. 183-191


By category:

Persons
 -  Rok wydania