Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Rocznik Chopinowski 20 (Czasopismo)

Wydawnictwo: Frederick Chopin Society

Year of publication: 1988

Place of publication: Warszawa

Physical description: s. 357, 3 nlb., il.


Relations:


Chopin w kontekście polskiej kultury muzycznej XIX wieku (Artykuł)

Author: Chechlińska Zofia

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1992

Physical description: s. 60-67

Polish keywords: Chopin, kultura muzyczna, XIX w.

English keywords: Chopin, music culture, XIX w.


Ostateczny tekst czy ostateczne teksty Chopina? Zagadnienie wariantów. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Author: Ekier Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 148-157

Polish keywords: Chopin, ostateczny tekst

English keywords: Chopin,final text


Słowne oznaczenia charakteru, tempa i ekspresji (Artykuł)

Author: Tomaszewski Mieczysław

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 165-171

Polish keywords: Chopin, charakter, tempo, ekspresja, oznaczenia

English keywords: Chopin, tempo, notation,expression


Harmoniczna ambiwalencja i trudności w ustalaniu ostatecznego tekstu (Artykuł)

Author: Zimmermann Ewald

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 161-165

Polish keywords: Chopin, tekst

English keywords: Chopin, text


Historia i teoria interpretacji pianistycznej dzieł Chopina. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Author: Ekier Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 204-232

Notes: s. 204: Wprowadzenie; s. 207: Thomas Higgins(wypowiedĽ w dyskusji); s. 209: Jan Ekier; s. Christoph H. Mahling; s. 212: Dyskusja Ogólna: J. Ekier, Ch.H. Mahling, J. Weber, B. Vogel, J. Methuen-Campbell, J. Kański, Th. Higgins, H. Wróblewska-Straus

Polish keywords: Chopin,dyskusja

English keywords: Chopin, discussion


Znajomość dzieła Chopina, jego oddziaływanie i znaczenie. Z badań nad recepcją w XIX i w początkach XX wieku. Dyskusja okrągłego stołu (Artykuł)

Author: Mahling Christoph-Hellmut

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 233-263

Notes: s. 233: wprowadzenie; s. 233: Zofia Chechlińska; s. 237: Ch.H.Mahling, Z. Chechlińska, I. Poniatowska, H. Federhofer, M. Bristiger, s. 246: Jitka Ludvova, Ch. H. Mahling, Jitka Brabcova, J. Ludvova; s. 250: J. Brabcova; Ch. H. Mahling, M. Bristiger, J. Stęszewski, s. 258: J. Brabcova, H. Mahling, J. Volek, J. Weber, Z. Chechlińska, I. Poniatowska

Polish keywords: Chopin, dyskusja

English keywords: Chopin, discussion


Twórczość Chopina w świetle pierwszych monografii (Artykuł)

Author: Poniatowska Irena

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 100-112

Polish keywords: Chopin, badania naukowe, twórczość

English keywords: Chopin, research


Refleksje chopinowskiego bibliografia (Artykuł)

Author: Michałowski Kornel

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 93-99

Polish keywords: Chopin, piśmiennictwo


Dzieła Chopina w społeczeństwie XIX wieku [głównie w Pradze] (Artykuł)

Author: Ludvová Jitka

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 246-249

Polish keywords: Chopin, recepcja,

English keywords: Chopin, reception


Chopin a modernizm we Francji. Pewien aspekt odbioru twórczości Chopina we Francji XX wieku (Artykuł)

Author: Pistone Daniele

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 120-124

Polish keywords: Chopin, recepcja

English keywords: Chopin, reception


Refleksje po XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina (Artykuł)

Author: Śliwiński Zbigniew

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 290-305

Polish keywords: XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 1-20.10.1990


Recepcja Chopina na Morawach około 1900 roku [głównie w Brnie] (Artykuł)

Author: Brabcová Jitka

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 250-254

Polish keywords: Chopin, recepcja, kult, popularyzacja

English keywords: Chopin, reception, cult


Zagadnienie znajomości utworów Chopina i ich roli w Polsce w XIX w. (Artykuł)

Author: Chechlińska Zofia

Published in: Rocznik Chopinowski 20 nr 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 234-237

Polish keywords: Chopin, recepcja, popularyzacja,

English keywords: Chopin, reception


Przyczynek do zagadnienia wpływu Chopina na innych kompozytorów [Jan Kittel, 1806-1868] (Artykuł)

Author: Brabcová Jitka

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 258-259

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski


Nagranie jako źródło do badań interpretacji utworów Chopina (Artykuł)

Author: Kański Józef

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 56-59

Polish keywords: Chopin, pianistyka, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Repertuar płyty a repertuar koncertów. Z badań nad początkami fonografii chopinowskiej (Artykuł)

Author: Weber Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 47-55

Polish keywords: Chopin, pianistyka, nagrania

English keywords: Chopin, recordings


Jak grał Chopin? (Artykuł)

Author: Ekier Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 13-25, il.

Polish keywords: Chopin, pianista, pedagog, gra

English keywords: Chopin, pianist


Cechy romantyczne w polskiej szkole interpretacji Chopina (Artykuł)

Author: Bauman Jolanta

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 26-46

Polish keywords: Chopin, pianistyka, nagrania


Czy struktura chopinowska jest strukturą mitu? [Wypowiedź w dyskusji] (Artykuł)

Author: Czekanowska Anna

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 130-133

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski, struktura, mit

English keywords: Chopin, styke, structure


Chopin, niemiecki romantyzm muzyczny i "szkoła nowoniemiecka". Związki i oceny (Artykuł)

Author: Mahling Christoph-Hellmut

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 68-78

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski, romantyzm, "szkoła nowoniemiecka"

English keywords: Chopin, style, romanticism


Chopin a myśl estetyczno-muzyczna wczesnego romantyzmu niemieckiego. [Wypowiedź w dyskusji] (Artykuł)

Author: Nawrocka Małgorzata

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 128-130

Polish keywords: Chopin, estetyka, romantyzm

English keywords: Chopin, romanticism


Z problemów ludowości i narodowej tożsamości muzyki F. Chopina. [Wypowiedź w dyskusji] (Artykuł)

Author: Stęszewski Jan

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 136-143

Polish keywords: Chopin, styl chopinwoski, ludowość

English keywords: Chopin, style


Poetyka jako ponadtechniczne zasady ukształtowania dzieła: jego architektonika, genologia, idiomatyka, ekspresja i styl. [Wprowadzenie do dyskusji] (Artykuł)

Author: Tomaszewski Mieczysław

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 172-1

Notes: s. 176: Hellmut Federhofer (wypowiedĽ w dyskusji); s. 178: Zofia Hellman; s. 181: Jim Samson; s. 184: Irina Nikolska; s. 185: Claudia Colombati; s. 186: Peter Andraschke; s. 189: Dyskusja Ogólna: J. Stęszewski, Fritz Noske, J. Samson, P. Andraschke, J. Ekier, M. Tomaszewski, J. Volek, H. Federhofer, W. Nowak, E. Artysz, K. Tarnawska-Kaczorowska

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski, poetyka, ukształtowanie dzieła, ekspresja

English keywords: Chopin, style, expression


Semantyka i znaczenie form tanecznych w twórczości Chopina i Smetany (Artykuł)

Author: Volek Jaroslav

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 113-119

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski

English keywords: Chopin, style


Chopin w opracowaniach Regera (Artykuł)

Author: Andraschke Peter

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 79-92

Polish keywords: Chopin, styl chopinowski, Reger, opracowania

English keywords: Chopin, style, Reger


Od szkicu do tekstu ostatecznego (Artykuł)

Author: Nowik Wojciech

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 157-161

Polish keywords: Chopin, warianty, Mazurek

English keywords: Chopin, variants, Mazurka


Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i "śpiewy narodowe" (Artykuł)

Author: Tomaszewski Mieczysław

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Published in:

Year of publication: 1988

Physical description: s. 136-147

Notes: Patrz: artykuł opublikowany w: Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i materiały, Kraków: Akademia Muzyczna 1996 [nowa wersja artykułu poprz. druk. "Chopin Studies" 4: 1994] s. 140: Maria Janion; s. 143: Dyskusja ogólna: Anna Czekanowska, W. Stróżewski, M. Tomaszewski.

Keywords: Chopin, styl, wpływy, związki

Polish keywords: styl

English keywords: style


Kronika Chopinowska 1988-1990 (Artykuł)

Author: Lewandowska Teresa

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 306-339


Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. [Dyskusja okrągłego stołu] (Artykuł)

Author: Stróżewski Władysław

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 125-127

Notes: s. 126: Claudia Colombati [wypowiedĽ w dyskusji]

Polish keywords: Chopin, romantyzm, dyskusja

English keywords: Chopin, romanticism, discussion


Bibliografia Chopinowska 1988-1989 (Artykuł)

Author: Michałowski Kornel

Published in: Rocznik Chopinowski 20

Year of publication: 1988

Physical description: s. 264-289


By category:

Persons
 -  Rok wydania