Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Ryszard Przybylski odkrywa osobowość Chopina. (Z pogranicza muzyki i słowa ; cz. 1 ) (Artykuł)

Autor: Pociej Bohdan

Published in: Literatura nr 125

Year of publication: 1995

Physical description: s. 40-41

Keywords: Chopin , Fryderyk Przybylski , Ryszard

By category:

Persons
 -  Rok wydania