Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Chopin w La Scali - refleksje z podróży (Artykuł)

Autor: Nowik Wojciech

Published in: Ruch Muzyczny nr 4

Year of publication: 1996

Physical description: s. 26-28

Keywords: Chopin , Fryderyk Muzyka polska - historia - 19 w. Nowik , Wojciech

By category:

Persons
 -  Rok wydania