Chopin Bibliography Chopin Bibliography

ródła, wpływy i paralele [muzyki Chopina w świetle referatów kongresu] (Artykuł)

Autor: Pociej Bohdan

Published in: Ruch Muzyczny nr 5/6

Year of publication: 1960

Physical description: s. 12

By category:

Persons
 -  Rok wydania