Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Mowa Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszona dnia 23.X.1910 na obchodzie stuletniej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina (Artykuł)

Autor: Paderewski Ignacy Jan

Published in: Obchód setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i Pierwszy Zjazd Muzyków Polskich we Lwowie 23 do 28 października 1910

Year of publication: 1912

Physical description: s. 195-202

By category:

Persons
 -  Rok wydania