Chopin Bibliography Chopin Bibliography

Relacje pomiędzy Józefem Elsnerem a Fryderykiem Chopinem w świetle korespondencji (Artykuł)

Autor: Nowik Wojciech

Published in: Muzyka wobec tradycji: idee - dzieło - recepcja

Year of publication: 2004

Physical description: s. 443-453

By category:

Persons
 -  Rok wydania