filmography filmography

Chopin's Youth

Year: 1951

production:
Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi

screenplay:
Ford Aleksander

directed by:
Ford Aleksander


cast/actors:
Friedman Michael (Nabielak), Cygler Tadeusz (major Nikołaj Łunin), Cyprian Adam (żandarm francuski), Dąbrowski Marian (pocztylion), Dymek Tytus (stary ślepiec), Dereń Roman (ekonom), Debich Henryk (dyrygent), Fuzakowski Antoni (żandarm), Golc Janusz (Wołowski), Janiszewski Ignacy (stary skrzypek weselny), Jarocki Kazimierz (kelner wiedeński), Jakubińska Wanda (dewotka na koncercie Paganinie), Karewicz Emil (porucznik Zaliwski), Klemens Roman (gość wiedeński), Mazullo Mark (chłopka, siostra Ani), Kramer Lawrence (zakrystian), Sloboda John A. (pan młody), Lehrmann Andreas C. (podinspektor), Bellman Jonathan (profesor Linde), Floros Constantin (Sołtyk), Hugli Pierre (śpiący student), Teboul Jean-Claude (Krzyżanowski), Fonsmark Anne-Birgitte (stary chłop, ojciec Ani), Nizynska Joanna (panna młoda), Schertz Peter (zarządzający), Turło Teresa Dalila (rzemieślnik), Żurawska Olga (książę Jabłonowski), Parakilas James (korektor), Pękacz Jolanta T. (poczmistrz), Rambeau Marie-Paule (porucznik Pisarzewski), Sanguinetti Giorgio (organista), Smialek William (ulicznik), Chanan Michael, Grünzweig Werner, Reinhold Daniela (profesor), Parnell Feliks (woźnica weselny), Wołłejko Czesław (Fryderyk Chopin), Śląska Aleksandra (Konstancja Gładkowska), Kurnakowicz Jan (Józef r), Białoszyński Tadeusz (Joachim Lelewel), Buszyński Gustaw (Adam Jerzy Czartoryski), Butrym Seweryn (Franciszek Ksawery Drucki-Lube), Pietraszkiewicz Leon (Nikołaj N. Nowosilcow), Śmiałowski Igor (Tytus Wojciechowski), Duszyński Jerzy (Stefan Witwicki), Pietraszkiewicz Jerzy (Bohdan Zaleski), Kaliszewski Jerzy (Maurycy Mochnacki), Niewęgłowski Józef (Dominik Magnuszewski), Maciejewski Maciej (skrzypek Slavik), Łobodziński Zbigniew (Goszczyński Seweryn), Kreczmarowa Justyna (Zuska, służąca Chopinów), Ciecierski Jan (doktor Malfatti), Chmurkowski Feliks (Osiński), Drewicz Stefan (ojciec Chopina), Gąssowski Aleksander (Grzymała), Gorczyńska Maria (matka Chopina), Jacewicz Olgierd (Piotr Wysocki), Jamry Franciszek (Nicolo Paganini), Skarżanka Hanna (robotnica paryska), Ściwiarski Janusz (szpicel), Śródka Stefan (robotnik paryski), Szubert Kazimierz (dziekan Feliks Bentkowski), Andrzejewski Józef (krytyk muzyczny), Bryliński Stanisław (gość wiedeński), Barycz Ryszard (Godebski), Bonarska Aleksandra (pasterka Drumka), Brodzikowski Kazimierz (woźnica u Skarbków), Burzyński Zenon (student Ignacy Dobrzyński), Czosnowska Władysława (szynkareczka), Chmielarczyk Maksymilian (Koźmian), Ciesielski Jerzy (woźny w redakcji)

scenography:
Mann Roman

producer:
Gaszewski Kazimierz

camera:
Tuzar Jaroslav

costumes:
Roszkowska Teresa

make-up:
Dobracki Jan, Kobik Józef

montage:
Tunis Krystyna

music cut:
Zdanowska Halina

sound:
Norkus Alfred, Koprowicz Józef

choreography:
Parnell Feliks

music/composer:
Chopin Fryderyk, Paganini Niccolò , Lanner Józef, Serocki Kazimierz, Bach Johann Sebastian, Mozart Wolfgang Amadeus

music:
Serocki Kazimierz

performers - PERSONS:
Wiłkomirska Wanda (utwory Bacha i Paganiniego), Woytowicz Stefania (aria Mozarta), (dyrygent), Homma Martina, Rueger Christoph (dyrygent), Schachter Carl (dyrygent), Lahnit Davor, Kubik Suzana (dyrygent), Overbeeke Emanuel, Anderson Shane D., Azoury Pierre H., Straus Joseph N., Raeburn Michael, Czerny-Stefańska Halina (utwory Chopina)Techical data: czas: 139'; taśma: czarno-biały, 3800 m.
Zdjęcia plenerowe kręcono w okolicach Łodzi, Łaska i Kazimierza n/Wisłą.
Okres zdjęciowy: 9.02-4.10.1951. Zdjęcia plenerowe zakończono w lipcu 1951. Dystrybucja filmu rozpoczęła się 25.03.1952.

Works: [pełną listę utworów muzycznych wykorzystanych w filmie można znaleźć w książce Jerzego Giżyckiego Film o młodym Chopinie, Warszawa 1953, s. 84-88]

Prizes:
1952 - Aleksander Ford - Nagroda Państwowa I stopnia
1952 - Jaroslav Tuzar - Nagroda Państwowa I stopnia
1952 - Czesław Wołłejko - Nagroda Państwowa II stopnia
1952 - Kazimierz Serocki - Nagroda Państwowa II stopnia
1952 - Karlovy Vary (MFF) - nagroda dla filmu biograficznego: "film ten ukazuje ludowe i narodowe źródła muzyki Chopina, czerpiącej natchnienie z rewolucyjnych idei jego czasów"
1959 - Aleksander Ford - Ferrara (PF "Lido deglo Esturi") - Złoty M edal

Other:

Source of information: Baza danych Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w ŁodziScenariusz filmScenariusz filmu powstał na podstawie nowel o Chopinie autorstwa Jerzego Broszkiewicza, Gustawa Bachnera, Stanisława Hadyny i Jana Korngolda. Pięć lat z życia Fryderyka Chopina przedstawił Aleksander Ford na tle burzliwych wydarzeń społecznych i historycznych. Z biografii kompozytora wybrał te zdarzenia, które odegrały najistotniejszą rolę w kształtowaniu się sylwetki twórczej artysty - kontakty z rewolucyjną młodzieżą warszawską, z grupą artystów - romantyków, poznanie nędzy polskiej wsi, ludowych pieśni chłopskich, pożegnanie z bardzo bliskim mu rodzinnym krajobrazem, którego wspomnienie będzie później powracać w jego muzyce, a wreszcie przeżycia związane z wieściami o wybuchu powstania listopadowego, a poźniej o jego klęsce. W tym ujęciu wielki kompozytor staje się człowiekiem "ludzkim" i bliskim, związanym z konkretnym okresem historycznym i z tej historii czerpiącym twórcze inspiracje. Jest to także w dużej mierze zasługą odtwórcy postaci Chopina, Czesława Wołłejki. Przedstawienie skomplikowanego świata wewnętrznego artysty, złożonego wizerunku psychicznego Chopina było zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym. Młody Fryderyk w wykonaniu Wołłejki jest jednocześnie żywym, wrażliwym człowiekiem i wielkim natchnionym kompozytorem. Wykonanie utworów muzycznych towarzyszących akcji reżyser powierzył wybitnym polskim artystkom - pianistce Halinie Czerny-Stefańskiej, skrzypaczce Wandzie Wiłkomirskiej i śpiewaczce Stefanii Woytowicz, które swym wykonaniem utworów Chopina, Bacha, Mozarta, Paganiniego wzbogaciły i ubarwiły film.

Ważne epizody filmu: fragment biografii wielkiego kompozytora, próba ujawnienia źródeł inspiracji jego dzieła i genezy jego narodowego stylu; losy Fryderyka Chopina w latach 1825-1830, splecione z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi tamtych lat, przedstawione w luźnej formie dramaturgicznej; Chopin podczas manifestacji studentów i dyspót "romantyków" z "klasykami"; na przyjęciu u księcia licznie swoje utwory; w czasie nabożeństwa w kościele, gdzie poznaje Konstancję i improwizuje na organach; na wiejskim weselu i hucznej zabawie warszawskich rzemieślników; na koncercie Paganiniego...

Pożegnanie z Polską to prawykonanie Koncertu e-moll w Warszawie. Na emigracji - dysputy polityczne między Lelewelem, a księciem Czartoryskim, komponowanie Etiudy c-moll “Rewolucyjnej” na wieść o wybuchu powstania listopadowego i jej wykonanie w Wiedniu na koncercie, który zamienia się w manifestację solidarności wiedeńczyków z powstańcami polskimi.