filmography filmography

Attention: light! [Uwaga: światło!]

Year: 2004

screenplay:
Michalak Wiesław, Robakowski Józef

directed by:
Robakowski Józef, Michalak Wiesław


camera:
Michalak Wiesław, Robakowski Józef

montage:
Michalak Wiesław, Robakowski Józef

music/composer:
Chopin FryderykTechical data: 5 min., barwny

Works: Mazurek f-moll op. 68 nr 4Film poświęcony jest pamięci amerykańskiego surrealisty Paula Sharitsa. Sharits wysłał Robakowskiemu partyturę filmową z propozycją wykorzystania jej do produkcji filmu, jednak wybuch stanu wojennego uniemożliwił realizację tego pomysłu. Film powstał dopiero w 2004 roku. Film powstał w wyniku realizacji bardzo rygorystycznej, konstruktywistycznej procedury formalnej, podporządkowującej linii melodycznej utworu muzycznego określone wartości obrazowe. W trakcie projekcji wraz z kolejnymi tonami kompozycji na ekranie pojawiają się odpowiednie kolory, osiem barw, które odpowiadają tonom brzmiącego "Mazurka" Fryderyka Chopina op. 68 nr 4. Wibracja zmieniających się barw i promieniowanie światła tworzą spójną całość z nostalgicznym utworem kompozytora. Pulsujące w rytm muzyki kolorowe pola z jednej strony przywołują kino strukturalne Amerykanina, z drugiej pokazują witalną niemal energię koloru.