filmography filmography

...rodem Warszawianin... Wspomnienia z warszawskich Konkursów Szopenowskich

Year: 1996

Filmowa kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, odbywających się od 1927 roku w stolicy Polski. We wstępie realizatorzy nakreślili krótko historię początków kariery Chopina i jego związków z Warszawą. Następnie podjęli próbę zebrania i podsumowania wiedzy na temat dziejów samego konkursu, od jego źródeł poczynając, a kończąc na XIII-ej edycji, która miała miejsce w 1995 roku.
Film jest bardzo ciekawy pod względem dokumentalnym. Twórcy zebrali bogaty materiał ikonograficzny i źródłowy, dzięki czemu udało im się umieścić kolejne odsłony konkursu w określonym kontekście historycznym, a poprzez ukazanie zmieniających się realiów przybliżyć jego ewolucję. Jednak główna wartość tego obrazu to strona muzyczna - w trakcie projekcji można usłyszeć fragmenty dzieł Chopina w wykonaniu zwycięzców i uczestników niemal wszystkich edycji konkursu, m.in Jakowa Zaka, Fou Tsonga, Maurizio Polliniego, Marthy Argerich, Krystiana Zimermana i Stanisława Bunina. Relacje z sal koncertowych uzupełnione zostały scenami rozgrywającymi się za kulisami - w westybulach, hotelach i na ulicach Warszawy. Realizatorzy mogli ukazać tak szeroki zakres treści dzięki trafnemu wykorzystaniu fragmentów kronik filmowych. Niestety, to, co stanowi zaletę filmu, może być postrzegane także jako jego wada: obszerność materiału wymusza przesadną niekiedy skrótowość a wiele wątków zostaje jedynie zasygnalizowanych, przez co widz odchodzi od ekranu z poczuciem niedosytu.