filmography filmography

Żelazowa Wola

Year: 1948

production:
Przedsiębiorstwo Państwowe "Film Polski"

screenplay:
Swinarska Krystyna

directed by:
Cękalski Eugeniusz


camera:
Forbert Władysław

music/composer:
Chopin Fryderyk

music:
Rybicki Feliks

performers - PERSONS:
Kędra WładysławTechical data: taśma: czarno-biały, 35 mm - 494 m, 2 akty

Prizes:
1951 - Eugeniusz Cękalski - Bahia (FFK) - I Nagroda
1951 - Eugeniusz Cękalski - Rio de Janeiro (MFFK) - Nagroda za krótkometrażowy film biograficzny

Source of information: Baza danych Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w ŁodziFabularyzowany dokument, zrealizowany w związku z Rokiem Chopinowskim (setna rocznica śmierci Chopina w 1949 roku). Żelazowa Wola miała być dokumentem o miejscu urodzenia Fryderyka Chopina. Powstał jednak film dość swobodnie traktujący reguły filmu dokumentalnego. Podkreślając narodowy charakter muzyki Chopina, realizatorzy związali ją z losem chłopa pańszczyźnianego, skontrastowanego z życiem dworu. Powstała zaktualizowana wersja Janka muzykanta: wiejskie utalentowane dziecko bez szansy na naukę, wierzbowa fujarka jako jedyny dostępny instrument. W filmie zastosowany został lubiany przez Cękalskiego zabieg przeniesienia akcji do współczesności: wnuk bohatera, już absolwent konserwatorium – daje koncert w Żelazowej Woli. Gra Etiudę rewolucyjną, w jej takt górnicy, hutnicy pracują ofiarnie, młodzież odbudowuje kraj.