filmography filmography

Śladami Chopina

Year: 1980

production:
Telexport - Czech Television TVP Gdańsk

screenplay:
Szalsza Piotr


cast/actors:
Cerna Marie, Simonides Jaroslav, Najdl Karel, Nizky Jan

production:
Szalsza Piotr

camera:
Sztajkowski Janusz

music/composer:
Chopin Fryderyk

performers - PERSONS:
Bervid Miroslav (dyrygent), Klánsky Ivan (fortepian)

performers- INSTITUTIONS:
Zachodnioczeska Orkiestra SymfonicznaTechical data: taśma: kolor, 16 mm - 371 m

Copy: Archiwum TVP - sygnatura: P11619

Source of information: Archiwum TVP - Rekord: 206701Filmowa opowieść o Fryderyku Chopinie i o czeskich epizodach w jego życiu.

Początkowe obrazy filmu ukazują inaugurację XX Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Mariańskich Łaźniach. Muzyczną ilustrację stanowi fragment Koncertu fortepianowego e-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Ivana Klansky’go z towarzyszeniem Zachodnioczeskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Miroslava Bervida.

Podróż po Czechach śladami Chopina rozpoczyna się w Pradze. Jaroslav Simonides, wieloletni działacz Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Czechosłowacji opowiada o pierwszym pobycie Chopina w stolicy Czech. Jego wypowiedź ilustrują ukazane w filmie liczne ryciny, fotografie, artykuły prasowe, nuty, zabytkowe budowle Pragi. Przypomniane wątki z biografii Chopina to m.in. decyzja o niekoncertowaniu w Pradze.

Autorzy filmu odwiedzają wzgórze na Hradczanach, dawną siedzibę Muzeum Narodowego, gdzie przechowywane są pamiątki związane z Vaclavem Hanką, czeskim bibliotekarzem i archiwistą Archiwum Instytutu Strachowskiego oraz oryginalny list Chopina do V. Hanki z 1831 roku i pamiętnik V. Hanki z dedykacją Chopina. Stąd wędrują do Cieplic, w których dr Jan Nizky z miejscowego Muzeum Okręgowego opowiada o słynnych gościach uzdrowiska oraz o pierwszym występie Chopina na ziemi czeskiej. Następnie zwiedzają Karlowe Wary, gdzie Karl Najdl, działacz Towarzystwa Chopinowskiego, historyk i pisarz wspomina pobyt polskiego kompozytora w tutejszym uzdrowisku. W końcu autorzy programu wracają do Muzeum im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach, w którym kustosz Maria Cerna opowiada o pamiątkach związanych z pobytem kompozytora w mieście.