filmography filmography

O Chopinie

Year: 1968

production:
TVP Polska

directed by:
Sobierajska Irena


cast/actors:
Milewska Anna, Łapicki Andrzej

scenography:
Nowakowska Barbara

camera:
Bielicki P., Grudniak M., Stojkowicz A.

music/composer:
Chopin Fryderyk

performers - PERSONS:
Smendzianka ReginaTechical data: czas: 26'10"; taśma: czarno-biały, 16 mm - 299 m

Copy: Archiwum TVP – sygnatura: P9076

Works:
Preludium e-moll op.28 nr 4
Preludium G-dur op.28 nr 3
Etiuda As-dur op.25 nr l
Walc Ges-dur op.70 nr l
Mazurek E-dur op.6 nr 3
Ballada As-dur op.47
Nokturn cis-moll op. pośmiertne

Source of information: Archiwum TVP - Rekord: 109147Widowisko słowno-muzyczne poświęcone Fryderykowi Chopinowi. W programie wykorzystano utwory fortepianowe Chopina w wykonaniu Reginy Smendzianki oraz wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Lema, Artura Oppmana, Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Leopolda Staffa recytowane przez Annę Milewską (Dobry wieczór monsieur Chopin... (incip.), Tak się skrzypki rozgrały, że dziewczynom wre krew... (incip.), Gdy rzeki wzbiorą wodą... (incip.)) i Andrzeja Łapickiego (Dźwięki jak białe palce... (incip.), Na wiejskie gaje, na kwietne sady... (incip.)), a także rysunki przedstawiające Fryderyka Chopina w różnych latach życia.