filmography filmography

Goście Czarnej Doliny

Year: 1969

production:
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi

screenplay:
Tymowska Maria, Grabowski Stanisław


cast/actors:
Mikołajska Halina, Englert Jan

production:
Grabowski Stanisław

camera:
Czech Janusz

music/composer:
Chopin Fryderyk, Bach Johann Sebastian

performers - PERSONS:
Smendzianka ReginaTechical data: 8 min., barwnyFilmowa impresja, której twórcy starali się oddać atmosferę Nohant - miejsca, gdzie Fryderyk Chopin stworzył część swych najpiękniejszych utworów. Tytułowa Czarna Dolina położona jest w pobliżu posiadłości należącej niegdyś do George Sand, długoletniej towarzyszki i ostatniej wielkiej miłości polskiego kompozytora. Kamera staje się przewodnikiem po Nohant współczesnym, szukając śladów i pamiątek po Chopinie w zorganizowanym tam muzeum. Jednocześnie widz odbywa podróż w przeszłość za sprawą muzyki w wykonaniu Reginy Smendzianki oraz fragmentów sztuki Jarosława Iwaszkiewicza "Lato w Nohant" w interpretacji Jana Englerta i Haliny Mikołajskiej. Dzięki temu zabiegowi zaciera się granica między czasem minionym a teraźniejszością, zaś obecność Chopina we francuskim dworku wydaje się nadal żywa.