filmography filmography

W kraju Chopina

Year: 1969

production:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych

screenplay:
Perski Ludwik

directed by:
Perski Ludwik


camera:
Fuchs Franciszek

music/composer:
Chopin Fryderyk

music:
Broczkowska-Kędzierzawska Marta

performers - PERSONS:
Małcużyński WitoldTechical data: 20 min., czarno-białyMuzyka Chopina zawsze odgrywała dużą rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków. Przez lata stała się jednym z symboli niepodległej Ojczyzny, w trudnych czasach stanowiła źródło nadziei, jedności i siły. Poza granicami kraju była i jest postrzegana jako kwintesencja tego, co najcenniejsze w naszej kulturze. Można wręcz powiedzieć, że Chopin to najbardziej zasłużony ambasador Polski na świecie.
Z tego faktu zdawali sobie sprawę twórcy filmu "W kraju Chopina", nic więc dziwnego, że postanowili przybliżyć widzom Polskę właśnie poprzez twórczość genialnego kompozytora. Cztery utwory Chopina w interpretacji Witolda Małcużyńskiego niosą wielowymiarowe przesłanie. Po pierwsze, reprezentują kolejne etapy w życiu artysty. Przykładowo, "Mazurek h-moll", odegrany w scenerii dworku w Żelazowej Woli, odwołuje się do dzieciństwa kompozytora i ludowych źródeł jego twórczości. Po drugie, poszczególne dzieła symbolizują różne aspekty polskości: patriotyzm i bunt, tęsknotę za Ojczyzną, troskę o losy kraju, wiarę w przyszłość... Każdy z czterech fragmentów cechuje odmienna koncepcja stylistyczna. Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza pierwsza sekwencja, czyli brawurowa i przemyślana interpretacja "Etiudy Rewolucyjnej", w której wizualne środki wyrazu zostały ograniczone do minimum: dynamiczna kamera rejestruje tylko obraz dłoni pianisty i klawiszy fortepianu, podczas gdy resztę kadru wypełnia czerń. Ten prosty zabieg pozwolił wydobyć z jednego z najbardziej znanych arcydzieł Chopina świeże bogactwo znaczeń.