filmography filmography

Mazurki Chopina

Year: 1949

production:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych

screenplay:
Makarczyński Tadeusz

directed by:
Makarczyński Tadeusz


camera:
Sprudin Sergiusz

sound:
Kajan Bohdan

music/composer:
Chopin Fryderyk

performers - PERSONS:
Malinin Yevgeny, Rivero Carlos, Davidovich Bella, Żmudziński Tadeusz, Czerny-Stefańska HalinaTechical data: 12 min., czarno-białyProdukcja Tadeusza Makarczyńskiego łączy w sobie walory reportażu na temat konkretnego wydarzenia kulturalnego z ambicjami artystycznymi. Na treść filmu składa się "5 mazurków Chopina, w wykonaniu pianistów różnych narodowości, uczestników IV Międzynarodowego Konkursu im. Fr. Chopina." Zdjęcia zostały nakręcone podczas czwartego z kolei, a pierwszego powojennego konkursu chopinowskiego, który odbył się w 1949 roku na deskach Teatru Roma w Warszawie. Mottem twórców filmu stały się słowa: "Genialna twórczość Chopina wyrasta z melodii ludu polskiego i dzięki temu stała się własnością wszystkich narodów. Mazurki Chopina, jeden z najbardziej polskich przejawów twórczości wielkiego artysty, gra dziś cały świat." Zgodnie z tym przesłaniem, mazurki uznano za formę reprezentatywną zarówno dla całej twórczości Chopina, jak i dla samego wydarzenia. Nie bez znaczenia był zapewne fakt, że na ich wykonanie zdecydowali się najwybitniejsi uczestnicy konkursu, na czele z dwoma triumfatorkami tej edycji - Haliną Czerny-Stefański z Polski i Bellą Dawidowicz z ZSRR. Zwraca uwagę zwłaszcza występ tej pierwszej - sekwencja mazurka a-moll ma odmienną od pozostałych oprawę wizualną, co staje się zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Czerny-Stefańska poza zajęciem (ex aequo z B. Dawidowicz) pierwszego miejsca w konkursie otrzymała także nagrodę Polskiego Radia, przyznawaną właśnie za najlepsze wykonanie mazurków.