Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

Muzeum Narodowe w Krakowie powstało w 1879 roku jako pierwsza narodowa instytucja muzealna Polaków pozbawionych własnego państwa i kraju, zawłaszczonego przez trzech zaborców. Do końca I wojny światowej było jedynym dostępnym na ziemiach polskich muzeum.

Zaczątkiem zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie był obraz Pochodnie Nerona, ofiarowany 7 października 1879 roku miastu przez Henryka Siemiradzkiego z myślą o utworzeniu w Sukiennicach galerii sztuki narodowej. W ciągu paru następnych dni napłynęły kolejne dary od artystów, potem od kolekcjonerów, a Rada Miejska specjalną uchwałą powołała do życia Muzeum.

Zbiory powiększały się szybko dzięki kolejnym legatom - ofiarowywano nie tylko całe znakomite kolekcje, lecz także budynki, które posłużył jako siedziby nowych oddziałów muzeum.

Początkowo zbierano dzieła współczesnej sztuki polskiej. Z czasem profil zbiorów ulegał zmianom: na początku XX wieku zaczęto gromadzić także wyroby rzemiosł artystycznych, numizmaty i militaria, zabytki archeologiczne i etnograficzne, wreszcie dokumenty i pamiątki historyczne, a także sztukę Dalekiego Wschodu. Planowano nawet utworzenie działu przyrodniczego.

W 1934 roku przystąpiono do budowy Nowego Gmachu według projektu, który był uznany za jedno z nowocześniejszych założeń muzealnych w ówczesnej Europie. Niestety, wybuch II wojny światowej spowodował, że realizacja nie została dokończona i budynek funkcjonował w formie niepełnej aż do 1970 roku. W roku następnym powrócono do rozbudowy gmachu, którą zakończono dopiero w roku 1990.

W 1950 roku do Muzeum Narodowego w Krakowie włączono Muzeum Książąt Czartoryskich wraz z Biblioteką i Archiwum. 

Oddziały i muzea biograficzne:

  • Sukiennice w Rynku Głównym – pierwsza siedziba naszego Muzeum – ekspozycja dziewiętnastowiecznego polskiego malarstwa i rzeźby. 
  • Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, którego zbiory przed ponad 100 laty ofiarowane zostały Muzeum przez rodzinę Czapskich.
  • Muzeum Książąt Czartoryskich i Biblioteka Książąt Czartoryskich
  • Dom Jana Matejki
  • Dom Józefa Mehoffera
  • Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
  • Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem
  • Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Przez dziesięć lat integralną częścią Muzeum Narodowego w Krakowie było Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, wzniesione ze środków zebranych przez Fundację Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Od stycznia 2005 roku zarządzeniem Ministra Kultury Centrum ustanowione zostało samodzielną instytucją kultury. Zbiór Działu Sztuki Dalekiego Wschodu został – z polecenia Ministra – przekazany tej instytucji jako depozyt Muzeum, lecz pozostaje własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Muzeum posiada też trzy biblioteki.

Muzeum Narodowe w Krakowie zebrało jedną z najznaczniejszych w kraju kolekcji polskiego malarstwa i rzeźby z XV i XVI wieku, znakomity zespół dzieł sztuki okresu Młodej Polski, bardzo bogatą kolekcję grafiki, wyrobów rzemiosła artystycznego, tkanin oraz militariów.

Szczególną rolę odgrywa też w pracy muzealnej edukacja, której znaczenia nie sposób przecenić. Muzeum prowadzi różne formy działań edukacyjnych – z dziećmi, młodzieżą i rozmaitymi grupami dorosłych, a także z osobami niepełnosprawnymi.

Współpracując z czterema towarzystwami oraz z dwiema fundacjami, Muzeum urządza także liczne koncerty i spotkania połączone z wykładami.

Zofia Gołubiew
Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

 


 

Manuscripts kept in the library:

My Delight (words A. Mickiewicz) [op. 74 nr 12]; Sketch

By category: