Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

Breitkopf & Härtel

Breitkopf & Härtel

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Breitkopf und Härtel, oficyna wydawnicza założona ok. 1719 roku w Lipsku przez Bernharda Christopha Breitkopfa (1695-1777). Rozwój firmy umożliwiły innowacje technologiczne Johanna Gottloba Immanuela Breitkopfa (1719-94), m.in. czcionki muzyczne (wprowadzone ok. 1755), pozwalające na zwiększenie nakładu i obniżenie kosztów druku. Firma publikowała utwory Telemanna, C. Ph. E. Bacha, Stamitza i Haydna.

W 1795 roku wspólnikiem Breitkopfa został Gottfried Christoph Härtel (1763-1827), który w 1806 wprowadził technologię litograficzną, opublikował pierwodruki licznych utworów Beethovena, partyturę Mesjasza Händla, edycje dzieł zebranych Mozarta, Haydna, Clementiego i innych, założył wpływowy periodyk "Allgemeine Musikalische Zeitung" (1798-1848) i warsztat fortepianmistrzowski (1807-72).

W latach 1832-88 firmę prowadzili bracia Hermann i Raymund Härtel. Oficyna stała się wiodącym niemieckim wydawcą muzycznym, publikowała pierwodruki utworów Schumanna, Mendelssohna, Schuberta, Brahmsa, Meyerbeera, Donizettiego, Belliniego, edycje dzieł wszystkich Bacha (od 1851) i Beethovena (1862-65). W kolejnych dekadach wydawnictwo Breitkopf & Härtel publikowało także książki muzykologiczne, pomnikową edycję literatury muzycznej Denkmäler Deutscher Tonkunst, pierwodruki utworów Busoniego, Sibeliusa i innych. Archiwum firmy zostało zniszczone w bombardowaniu Lipska w 1943 roku. Po 1945 roku firma podzielona została na dwie części działające niezależnie w NRD i RFN.

W latach 1833-48 Breitkopf & Härtel było głównym wydawcą dzieł Chopina w Niemczech (prawa wydawniczne posiadało na wszystkie kraje poza Francją i Anglią). Oficyna opublikowała pierwodruki opp. 12-65 (z wyjątkiem opp. 13, 14, 19, 32, 43, 44, 45, 50, 51, 59). Pierwodruki te poddawane były częstym redakcjom, publikowane były w wielu dodrukach z nowymi kartami tytułowymi (niekiedy z na nowo sztychowanym tekstem), co utrudnia ich precyzyjne datowanie. Edycje te cechują się wysoką jakością wynikają z zastosowania profesjonalnej redakcji i korekty. Już za życia kompozytora ukazały się na nowo sztychowane edycje niektórych utworów ze zmienionym tekstem muzycznym (opp. 13, 21, 25). Po śmierci Chopina wydawnictwo kontynuowało publikowanie nowych, zmienionych edycji (m.in. opp. 18, 25, 26, 31, 34, 35, 55, 64), niekiedy z zachowaniem oryginalnych numerów wydawnicznych. Korektę tych utworów powierzano m.in. C. Schumannowi (opp. 60-65). Utwory danego gatunku publikowano także w edycyjach zbiorczych (mazurki, nokturny, polonezy) oraz tematycznych (etiudy, preludia). W latach 1873-75 ukazała się pierwsza edycja dzieł wszystkich Chopina w 8 tomach, oparta na tekście pierwodruków z nowymi numerami wydawnicznymi.

Breitkopf & Härtel zachowało aktywność na polu edytorstwa chopinowskiego również po wygaśnięciu praw autorskich w 1879 roku. Opublikowało kilka nowych edycji dzieł zebranych Chopina, m.in. 1878-80 Erste Kritisch durchgesehene Gesamtausgabe w 14 tomach (w zespole redakcyjnym m.in. W. Bargiel, J. Brahms, A. Franchomme, F. Liszt, C. Reinecke, E. Rudorff), 1880-85 Neue revidierte Ausgabe (edycja pedagogiczna w 10 tomach pod red. C. Reineckego), 1899 Urtext classischer Musikwerke (ukazały się jedynie Etiudy pod red. E. Rudorffa), 1913 edycja w 12 tomach pod red. I. Friedmana.

Wojciech Bońkowski


Bibliografia

R. Elvers, Breitkopf & Härtel 1719-1969: ein historischer Überblick zum Jubiläum, Wiesbaden 1968
H. Lenneberg, Breitkopf und Härtel in Paris: the letters of their agent Heinrich Probst between 1833 and 1840, Stuyvesant 1990.

 

Publisher printed the following Chopin first editions:

Variations B flat major op. 12 (1834), plate number: 5495
Nocturnes Op. 15 (1834), plate number: 5502
Rondo in E flat major, Op. 16 (1834), plate number: 5525
Mazurkas Op. 17 (1834), plate number: 5527
Waltz in E flat major, Op. 18 Op. 18 (1834), plate number: 5545
Scherzo in B minor, Op. 20 (1835), plate number: 5599
Mazurkas Op. 24 (1835), plate number: 5647
Piano concerto in F minor, Op. 21 (1836), plate number: 5654
Nocturnes Op. 27 (1836), plate number: 5666
Ballade in G minor, Op. 23 (1836), plate number: 5706
Polonaises Op. 26 (1836), plate number: 5707
Andante spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major, Op. 22 Op. 22 (1836), plate number: 5709
Etudes Op. 25 - Book 1 (1837), plate number: 5832
Etudes Op. 25 - Book 2 (1837), plate number: 5833
Impromptu in A flat major, Op. 29 (1837), plate number: 5850
Mazurkas Op. 30 (1838), plate number: 5851
Scherzo in B flat minor, Op. 31 Op. 31 (1838), plate number: 5852
Mazurkas Op. 33 (1838), plate number: 5985
Waltz in A flat major, Op. 34 No. 1 Op. 34 No. 1 (1838), plate number: 6032
Waltz in A minor, Op. 34 No. 2 Op. 34 No. 2 (1838), plate number: 6033
Waltz in F major, Op. 34 No. 3 Op. 34 No. 3 (1838), plate number: 6034
Preludes Op. 28 (1839), plate number: 6088
Sonata in B flat minor, Op. 35 (1840), plate number: 6329
Ballade in F major, Op. 38 (1840), plate number: 6330
Polonaises Op. 40 (1840), plate number: 6331
Scherzo in C sharp minor, Op. 39 Op. 39 (1840), plate number: 6332
Impromptu in F sharp major, Op. 36 (1840), plate number: 6333
Nocturnes Op. 37 (1840), plate number: 6334
Mazurkas Op. 41 (1840), plate number: 6335
Waltz in A flat major, Op. 42 (1840), plate number: 6419
Allegro de concert in A major, Op. 46 Op. 46 (1842), plate number: 6651
Ballade in A flat major, Op. 47 (1842), plate number: 6652
Nocturnes Op. 48 (1842), plate number: 6653
Fantasy F minor Op. 49 (1842), plate number: 6654
Ballade F minor Op. 52 (1843), plate number: 7001
Polonaise in A flat major, Op. 53 Op. 53 (1843), plate number: 7002
Scherzo in E major, Op. 54 Op. 54 (1843), plate number: 7003
Nocturnes Op. 55 (1844), plate number: 7142
Mazurkas Op. 56 (1844), plate number: 7143
Berceuse, Op. 57 Op. 57 (1845), plate number: 7259
Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58 (1845), plate number: 7260
Barcarolle, Op. 60 (1846), plate number: 7545
Polonaise-Fantasy in A flat major, Op. 61 Op. 61 (1846), plate number: 7546
Nocturnes Op. 62 (1846), plate number: 7547
Mazurkas Op. 63 (1847), plate number: 7714
Sonata in G minor for piano and cello, Op. 65 (1847), plate number: 7718
Waltzes Op. 64 (1847), plate number: 7721
Polonaise in B flat minor [Op. posth.] [op. posth.] (1880)
Fugue in A minor [op. posth.] (1898), plate number: 22707
2 Waltzes: A flat major & E flat major (1902), plate number: Klav. Bibl. 23183

By category: