Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

Ars Polona

Ars Polona

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

1 stycznia 1953 roku utworzono Centralę Handlu Zagranicznego Prasa i Książka z pierwszą siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 31, zaś już 3 lata później Centrala zorganizowała 1. Międzynarodowe Targi Księgarskie w ramach XXV Międzynarodowych Targów w Poznaniu. 1 sierpnia 1956 roku Centrala zmieniła nazwę na CHZ Ars Polona. W 1957 CHZ Ars Polona organizuje 2. Międzynarodowe Targi Książki w ramach XXVI Międzynarodowych Targów w Poznaniu. Przeniesiono także siedzibę na Krakowskie Przedmieście 7. W 1971 roku włączono Ars Polonę do PPUPiK „Ruch” (Państwowego Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”). W 1996 toku nadzór nad Ars Poloną przejął Minister Skarbu Państwa. W 2004 roku Ars Polona z Krakowskiego Przedmieścia 7 przeniołsa siedzibę do własnego budynku przy ul. Obrońców 25 na Saskiej Kępie w Warszawie.


 

By category: