Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

 

Archiwum Akt Nowych (AAN) jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym. Rozpoczęło swą działalność na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. Początkowo nosiło nazwę Archiwum Wojskowe i miało zabezpieczyć dokumentację po wojskowych władzach okupacyjnych niemieckich i austriackich z lat 1915-1918. Pierwsza siedziba Archiwum mieściła się przy ul. Długiej 13, jednak już w roku 1919 okazało się, że jest ona niewystarczająca na potrzeby instytucji.

Początkowo Archiwum Wojskowym kierował Andrzej Wojtkowski, pod koniec roku 1919 kierownictwo objął dr Juliusz Rencki, którego w połowie 1922 r. zastąpił dr Wincenty Łopaciński, zaś w listopadzie 1924 r. dr Józef Stojanowski. Wystąpił on o zmianę statutu i nazwy placówki. Archiwum Wojskowe formalnie istniało do 30 czerwca 1930 r. 1 lipca tegoż roku dr Józef Stojanowski został powołany na dyrektora Archiwum Akt Nowych.

Więcej o historii Archiwum przeczytać można na stronie: http://www.aan.gov.pl/index_pl.php?action=1

 

 


 

By category: