Institutions related to Chopin Institutions related to Chopin

Biblioteka Narodowa - Zakład Zbiorów Ikonograficznych

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Wybrane działania:

 • Gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów ikonograficznych
 • Przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów ikonograficznych
 • Prowadzenie prac naukowych, działalność dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska:
  • prowadzenie badań i prac naukowych z dziedziny historii rysunku, grafiki i fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem historii zbiorów BN,
  • opracowanie katalogów zbiorów własnych (seria wydawnicza: Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej),
  • kwerendy pisemne i ustne, konsultacje, udzielanie informacji o zbiorach,
  • udzielanie innym bibliotekom pomocy metodycznej w zakresie gromadzenia, opracowania i przechowywania zbiorów ikonograficznych.

 

By category: